VanZelf Verlengde Schrans 39 8932 NJ Leeuwarden 06 52416461 ingridweurman@van-zelf.nl

De zaak

'A business that makes nothing but money is a poor business.'
H. Ford

Organisaties en instellingen zijn mensen. VanZelf werkt met en voor mensen in organisaties en instellingen, die de moed hebben naar zichzelf te kijken. Die zich bewust zijn dat ieder bijdraagt en meetelt. Bij veranderingen of vernieuwingen, of bij het het herstellen of optimaliseren van verbindingen onderling. In organisaties waar thema’s als macht, vertrouwen, integriteit en verschillen erkend worden. Voor mensen die zichzelf willen ontwikkelen. Waarbij de bereidheid is om stil te staan, te reflecteren en tegelijkertijd toe te staan dat er niet een directe oplossing is. Die er voor kiezen om te kijken naar wat hen bezielt en wat van waarde is. Voor en in henzelf en in de ander. Mensen die willen leren van tegenslag en ervaringen en daardoor een levende lerende organisatie vormen.

Uitganspunten in het werk:
• Er wordt aangesloten bij wat actueel is of vanuit de directe ervaring
• Er is relatie tussen leven en werk
• Eigen bijdrage: verantwoordelijkheid en deskundigheid
• Diepgang: loslaten van oude overtuigingen en patronen
• Proces gericht: ervaren van wat er is, loslaten van goed/fout
• Waardegedreven: wat bezielt je en hoe beziel je
• Intuïtie en gevoel: wat dient zich aan
• Samenhang: de mens als deel van het geheel
• Lichtheid, humor en creativiteit
• Focus: doelgericht en effectief

Begin:
Ieder traject start met een intake of vrijblijvend gesprek, waarbij vastgesteld wordt wat de wensen, thema’s of doelen zijn. Als er op basis van het gesprek overeenstemming is om met elkaar te werken, wordt er een voorstel/offerte gemaakt. Na accoord kunnen we beginnen. De opdracht is altijd op maat. Het proces is leidend, de techniek en theorie ondersteunend.

Wat?
• Persoonlijke ontwikkeling (gerelateerd aan werk)
• Groepsontwikkeling: teamcoaching, organisatieverandering,
leiderschapstrajecten, conflicthantering, besluitvoming en overleg,
communicatie, innovatie, presentatie, stem
• Intervisie en dialoog

Voor wie?
Bedrijven • Overheid • Publieke sector • Organisaties • Gemeenschappen • Teams • Groepen • Individuen

Klanten o.a.:
Provinsje Fryslân, ABN AMRO Leeuwarden, Thuiszorg Het Friese Land, Wetsus, CSK Food Enrichment, Bureau Jeugdzorg Leeuwarden,
Novatief Werkzaken, CJIB, Friesland Bank, THD Friesland,
Dokters & Co Terheijden, Hûs en Hiem, Inhome Gaswacht, Pieter Jelles, Van der Heide Beheer, AOC Friesland, Boekhandel v.d. Velde,
Zorggroep Noorderbreedte, Ruedisalj Architekten, Pit Concept & Copy, Omrin, WoonFriesland, Tumba, Meerkanten GGZ, HJG Verzekeringen, Gemeente Leeuwarden, Feenstra verwarming, Rabobank NoordwestFriesland en Sneek, Ceyell, Lodewijk Mode, Mett, NHL, LOV, Elkien, Wateralliance, de Baak, Woonconcept, Marker, gemeente Opsterland, Foodvalley, WUR, K&M Yachtbuilders


October 5, 2009

“Ingrid has coached the entire staff of our company in the process to create a more extravert organisation. An absolute climax was a three days event in Mallorca where through non-conventional methods one was challenged to take charge of future development, both as individuals and as a group. She has triggered processes that have an effect on our daily operations and formed a basis for a truly extravert commercial attitude.”
Paul Visschedijk, directeur CSK Food Enrichment

A business that makes nothing but money is a poor business
H. Ford

 

Afhankelijk van de vraag kunnen samenwerkingspartners uit mijn netwerk bijdragen. Zij vullen aan, voegen toe en onderschrijven dezelfde visie.